กำหนดเวลาเดินรถ สายตะวันออก (ขบวนรถขาเข้า) คลิก!!..เที่ยวออก 
 สถานี
อรัญประเทศ 
ออก
ห้วยเดื่อ 
ออก
วัฒนานคร 
ออก
ห้วยโจด 
ออก
ท่าเกษม 
ออก
สระแก้ว 
ออก
ศาลาลำดวน 
ออก
บ้านแก้ง 
ออก
บ้านพลูตาหลวง 
ออก
พระปรง 
ออก
ชุมทางเขาชีจรรย์ 
ออก
สวนนงนุช 
ออก
หนองสัง 
ออก
ญาณสังวราราม 
ออก
บ้านห้วยขวาง 
ออก
กบินทร์บุรี 
ออก
พัทยาใต้ 
ออก
พัทยา 
ออก
บ้านพรหมแสง 
ออก
บ้านดงบัง 
ออก
บางละมุง 
ออก
ประจันตคาม 
ออก
โคกมะกอก 
ออก
ชุมทางศรีราชา 
ออก
เขาพระบาท 
ออก
ปราจีนบุรี 
ออก
บางพระ 
ออก
บ้านปากพลี 
ออก
ชลบุรี 
ออก
บ้านสร้าง 
ออก
โยทะกา 
ออก
พานทอง 
ออก
ชุมทางคลองสิบเก้า 
ออก
บางน้ำเปรี้ยว 
ออก
ดอนสีนนท์ 
ออก
ชุมทางฉะเชิงเทรา 
ออก
บางเตย 
ออก
คลองบางพระ 
ออก
คลองแขวงกลั่น 
ออก
เปรง 
ออก
คลองอุดมชลจร 
ออก
คลองหลวงแพ่ง 
ออก
หัวตะเข้ 
ออก
พระจอมเกล้า 
ออก
ลาดกระบัง 
ออก
ซอยวัดลานบุญ 
ออก
บ้านทับช้าง 
ออก
หัวหมาก 
ออก
สุขุมวิท 71 
ออก
คลองตัน 
ออก
อโศก 
ออก
มักกะสัน 
ออก
ราชปรารภ 
ออก
พญาไท 
ออก
อุรุพงษ์ 
ออก
กรุงเทพ (หัวลำโพง) 
ถึง
07:05
14:57
07:15
15:09
07:28
15:25
07:37
15:36
07:44
15:44
07:56
15:58
08:04
16:08
08:10
16:18
13:35
15:50
08:16
16:25
13:44
13:52
16:00
08:26
16:36
13:57
16:05
14:02
06:30
08:39
13:25
16:50
14:14
14:21
16:26
06:43
08:47
13:37
17:02
06:50
08:53
13:44
17:09
14:32
07:01
09:04
13:56
17:21
07:08
09:11
14:03
17:28
14:52
16:45
15:01
05:00
07:19
09:19
14:16
17:40
15:06
05:08
07:25
09:26
14:24
17:47
15:21
17:03
05:26
07:43
09:40
14:40
18:02
05:37
07:54
09:48
14:49
18:10
15:38
05:50
08:06
10:01
15:04
18:22
05:58
08:12
10:06
15:11
18:29
15:54
06:19
05:20
05:45
08:31
10:22
07:05
12:35
16:20
15:34
14:05
18:49
17:37
06:25
05:25
05:50
08:37
10:29
12:40
16:27
18:55
06:30
05:30
05:55
08:41
10:33
07:12
12:44
16:33
15:42
14:12
19:00
06:34
05:34
06:00
08:47
10:38
07:15
12:49
16:38
15:46
14:16
19:04
06:41
05:40
06:06
08:52
10:44
07:19
12:55
16:44
15:51
14:19
19:10
06:45
05:45
06:11
08:56
10:50
07:24
13:00
16:49
19:14
06:50
05:50
06:16
09:01
10:56
07:27
13:05
16:55
16:00
14:27
19:20
07:01
06:00
06:26
09:11
11:07
07:35
13:16
17:06
16:09
14:35
19:29
18:06
07:04
06:02
06:28
09:14
11:10
07:37
13:18
17:09
16:12
14:37
19:31
07:10
06:07
06:34
09:20
11:15
07:42
13:23
17:15
16:18
14:42
19:37
18:12
07:14
06:10
06:38
09:26
07:46
17:21
19:42
07:19
06:13
06:43
09:32
11:22
07:50
13:30
17:27
16:26
14:50
19:47
07:28
06:22
06:50
09:39
11:29
07:56
13:37
17:41
16:33
14:56
19:54
18:26
07:34
06:29
06:56
13:42
17:47
07:39
06:36
07:02
09:48
11:38
08:05
13:45
17:51
16:42
15:03
20:02
18:33
07:46
06:41
07:08
09:53
11:44
08:10
13:50
17:56
16:48
15:08
20:07
07:51
06:49
07:18
09:58
11:48
08:16
13:54
18:01
16:55
15:12
20:11
18:42
07:58
06:56
07:26
10:05
11:53
08:21
13:59
18:06
17:00
15:18
20:15
08:02
07:00
07:30
14:02
18:09
08:15
07:10
07:45
10:15
12:05
08:35
14:10
18:15
17:15
15:25
20:25
18:55
   ข้อมูลจากระบบติดตามขบวนรถ (TTS) https://ttsview.railway.co.th
โปรดตรวสอบกําหนดเวลาจากทางสถานีอีกครั้งก่อนการเดินทาง
สอบถามการเดินทาง สายด่วน 1690 (24 ชม.)   

facebook line twitter