กำหนดเวลาเดินรถ สายตะวันออก (ขบวนรถขาออก) คลิก!!..เที่ยวเข้า  
 สถานี
กรุงเทพ (หัวลำโพง) 
ออก
อุรุพงษ์ 
ออก
พญาไท 
ออก
มักกะสัน 
ออก
ราชปรารภ 
ออก
อโศก 
ออก
คลองตัน 
ออก
สุขุมวิท 71 
ออก
หัวหมาก 
ออก
บ้านทับช้าง 
ออก
ซอยวัดลานบุญ 
ออก
ลาดกระบัง 
ออก
พระจอมเกล้า 
ออก
หัวตะเข้ 
ออก
คลองหลวงแพ่ง 
ออก
คลองอุดมชลจร 
ออก
เปรง 
ออก
คลองแขวงกลั่น 
ออก
คลองบางพระ 
ออก
บางเตย 
ออก
ชุมทางฉะเชิงเทรา 
ออก
ดอนสีนนท์ 
ออก
บางน้ำเปรี้ยว 
ออก
ชุมทางคลองสิบเก้า 
ออก
พานทอง 
ออก
โยทะกา 
ออก
บ้านสร้าง 
ออก
ชลบุรี 
ออก
บ้านปากพลี 
ออก
บางพระ 
ออก
ปราจีนบุรี 
ออก
เขาพระบาท 
ออก
โคกมะกอก 
ออก
ชุมทางศรีราชา 
ออก
ประจันตคาม 
ออก
บางละมุง 
ออก
บ้านดงบัง 
ออก
บ้านพรหมแสง 
ออก
พัทยา 
ออก
พัทยาใต้ 
ออก
กบินทร์บุรี 
ออก
บ้านห้วยขวาง 
ออก
ญาณสังวราราม 
ออก
หนองสัง 
ออก
สวนนงนุช 
ออก
ชุมทางเขาชีจรรย์ 
ออก
บ้านพลูตาหลวง 
ออก
พระปรง 
ออก
บ้านแก้ง 
ออก
ศาลาลำดวน 
ออก
สระแก้ว 
ออก
ท่าเกษม 
ออก
ห้วยโจด 
ออก
วัฒนานคร 
ออก
ห้วยเดื่อ 
ออก
อรัญประเทศ 
ถึง
05:55
06:45
06:55
08:00
10:10
12:10
13:05
15:25
16:35
16:55
17:40
18:50
10:20
15:38
16:42
17:04
17:49
18:59
06:10
07:08
08:11
10:23
12:20
13:13
15:41
16:45
17:07
17:53
19:03
06:20
06:59
07:16
08:16
10:30
12:28
13:17
15:45
16:52
17:13
18:02
19:07
16:47
06:26
07:22
08:20
10:34
12:32
13:20
15:48
16:56
17:17
18:06
19:11
06:36
07:07
07:40
08:26
10:40
12:37
13:24
15:52
17:00
17:21
18:11
19:17
07:43
15:54
17:03
17:24
18:13
19:20
06:43
07:15
07:49
08:35
10:49
12:44
13:30
15:59
17:09
17:30
18:18
19:28
06:48
07:57
08:44
10:56
12:50
13:36
16:05
17:15
17:36
18:24
19:35
06:52
08:02
08:48
16:08
17:19
17:40
18:29
19:40
06:55
07:28
08:06
08:51
11:02
12:57
13:42
16:12
17:24
17:45
18:34
19:45
07:00
08:10
08:55
11:07
13:01
13:46
16:16
17:28
17:49
18:39
19:50
07:03
07:33
08:14
08:57
11:09
13:04
13:48
16:18
17:32
17:53
18:42
19:53
07:11
08:24
09:06
11:18
13:11
13:55
16:24
17:40
18:01
18:51
20:02
07:15
08:29
09:10
13:59
16:27
17:44
18:05
18:56
20:08
07:19
08:34
09:14
11:25
13:17
14:02
16:30
17:48
18:09
19:01
20:14
07:24
08:40
11:31
16:34
17:53
18:13
19:06
20:20
07:28
08:46
09:23
11:35
13:23
14:08
16:37
17:57
18:17
19:11
20:25
07:31
08:51
11:40
16:40
18:01
18:21
19:16
20:30
07:40
08:02
08:59
09:32
11:45
13:30
14:21
16:44
18:05
18:25
19:24
20:35
09:16
07:57
09:53
14:35
16:59
19:42
08:07
10:00
14:40
17:05
19:50
09:31
08:18
10:11
14:50
17:14
20:01
08:26
10:21
14:57
17:21
20:10
08:37
09:49
08:39
10:36
15:08
17:34
20:25
10:00
08:46
10:46
15:14
17:41
20:32
10:07
08:55
10:58
15:21
17:50
08:55
10:13
09:05
11:06
15:27
17:56
10:25
09:16
11:17
15:35
18:05
09:27
11:23
15:39
18:11
09:14
10:35
10:40
09:33
11:35
15:50
18:20
10:51
09:34
10:57
09:46
16:02
09:39
11:04
11:13
09:51
11:25
09:56
16:11
10:03
16:17
10:09
16:23
10:18
16:31
10:31
16:42
10:38
16:49
10:48
16:59
11:01
17:12
11:11
17:21
   ข้อมูลจากระบบติดตามขบวนรถ (TTS) https://ttsview.railway.co.th
โปรดตรวสอบกําหนดเวลาจากทางสถานีอีกครั้งก่อนการเดินทาง
สอบถามการเดินทาง สายด่วน 1690 (24 ชม.)   

facebook line twitter