ระบบติดตามขบวนรถ
TRAIN TRACKING SYSTEM

ค้นหา

ข้อมูลขบวนรถ

52

เชียงใหม่ - กรุงเทพอภิวัฒน์

Chiang Mai - Bangkok (Krung Thep Aphiwat)

เชียงใหม่ - กรุงเทพอภิวัฒน์

Chiang Mai - Bangkok (Krung Thep Aphiwat)
สถานีล่าสุด
Latest Station
最新站
สถานีถัดไป
Next Station
下一站
การติดตามขบวนรถ