ระบบติดตามขบวนรถ
TRAIN TRACKING SYSTEM

ค้นหา

ข้อมูลขบวนรถ

45

กรุงเทพอภิวัฒน์ - ปาดังเบซาร์

Bangkok (Krung Thep Aphiwat) - Padang Besar

กรุงเทพอภิวัฒน์ - ปาดังเบซาร์

Bangkok (Krung Thep Aphiwat) - Padang Besar
สถานีล่าสุด
Latest Station
最新站
สถานีถัดไป
Next Station
下一站
การติดตามขบวนรถ