กำหนดเวลาเดินรถ ขบวน 843
ลำดับ
ชื่อสถานี
สถานะ
เวลาถึง
เวลาออก
1
บรรจุและแยกสินค้ากล่องที่ลาดกระบ
จอด
- 08:55
2
หัวตะเข้
ผ่าน
- 09:05
3
คลองหลวงแพ่ง
ผ่าน
- 09:16
4
เปรง
ผ่าน
- 09:23
5
คลองบางพระ
ผ่าน
- 09:31
6
ชุมทางฉะเชิงเทรา
จอด
09:40 09:42
7
ดอนสีนนท์
ผ่าน
- 09:59
8
พานทอง
ผ่าน
- 10:14
9
ชลบุรี
ผ่าน
- 10:31
10
บางพระ
ผ่าน
- 10:45
11
ชุมทางศรีราชา
จอด
10:57 11:10
12
แหลมฉบัง
ผ่าน
- 11:25