กำหนดเวลาเดินรถ ขบวน 836
ลำดับ
ชื่อสถานี
สถานะ
เวลาถึง
เวลาออก
2
แหลมฉบัง
ผ่าน
- 13:10
3
ชุมทางศรีราชา
จอด
13:25 13:28
4
บางพระ
ผ่าน
- 13:38
5
ชลบุรี
ผ่าน
- 13:51
6
พานทอง
ผ่าน
- 14:05
7
ดอนสีนนท์
ผ่าน
- 14:20
8
ชุมทางฉะเชิงเทรา
จอด
14:36 14:38
9
คลองบางพระ
ผ่าน
- 14:47
10
เปรง
ผ่าน
- 14:53
11
คลองหลวงแพ่ง
ผ่าน
- 15:00
12
หัวตะเข้
ผ่าน
- 15:10
13
บรรจุและแยกสินค้ากล่องที่ลาดกระบ
จอด
15:20 15:20