กำหนดเวลาเดินรถ ขบวน 8
ลำดับ
ชื่อสถานี
สถานะ
เวลาถึง
เวลาออก
1
เชียงใหม่
จอด
08:50 08:50
2
สารภี
ผ่าน
- 08:55
3
ป่าเส้า
ผ่าน
- 09:00
4
ลำพูน
จอด
09:04 09:05
5
หนองหล่ม
ผ่าน
- 09:19
6
ศาลาแม่ทา
ผ่าน
- 09:28
7
ทาชมภู
ผ่าน
- 09:34
8
ขุนตาน
จอด
09:46 09:47
9
แม่ตานน้อย
ผ่าน
- 10:04
10
ห้วยเรียน
ผ่าน
- 10:14
11
ปางม่วง
ผ่าน
- 10:20
12
ห้างฉัตร
ผ่าน
- 10:29
13
นครลำปาง
จอด
10:38 10:41
14
หนองวัวเฒ่า
ผ่าน
- 10:45
15
แม่ทะ
ผ่าน
- 10:52
16
ศาลาผาลาด
ผ่าน
- 10:58
17
ห้วยรากไม้
ผ่าน
- 11:06
18
แม่เมาะ
ผ่าน
- 11:12
19
แม่จาง
ผ่าน
- 11:21
20
ปางป๋วย
ผ่าน
- 11:31
21
ผาคอ
ผ่าน
- 11:45
22
ผาคัน
ผ่าน
- 11:49
23
บ้านปิน
จอด
12:08 12:09
24
ห้วยแม่ต้า
ผ่าน
- 12:18
25
แก่งหลวง
ผ่าน
- 12:25
26
ปากปาน
ผ่าน
- 12:35
27
เด่นชัย
จอด
12:38 12:39
28
แม่พวก
ผ่าน
- 12:45
29
ห้วยไร่
ผ่าน
- 12:52
30
เขาพลึง
ผ่าน
- 12:57
31
ปางต้นผึ้ง
ผ่าน
- 13:06
32
บ้านด่าน
ผ่าน
- 13:18
33
ท่าเสา
ผ่าน
- 13:23
34
ศิลาอาสน์
จอด
13:25 13:26
35
อุตรดิตถ์
จอด
13:29 13:32
36
วังกะพี้
ผ่าน
- 13:38
37
ตรอน
ผ่าน
- 13:42
38
ท่าสัก
ผ่าน
- 13:47
39
ชุมทางบ้านดารา
ผ่าน
- 13:49
40
ไร่อ้อย
ผ่าน
- 13:52
41
พิชัย
จอด
13:56 14:00
42
บ้านโคน
ผ่าน
- 14:06
43
บ้านบุ่ง
ผ่าน
- 14:09
44
หนองตม
ผ่าน
- 14:14
45
พรหมพิราม
ผ่าน
- 14:19
46
แควน้อย
ผ่าน
- 14:24
47
บ้านตูม
ผ่าน
- 14:27
48
บ้านเต็งหนาม
ผ่าน
- 14:31
49
พิษณุโลก
จอด
14:34 14:44
50
บึงพระ
ผ่าน
- 14:49
51
บ้านใหม่
ผ่าน
- 14:52
52
แม่เทียบ
ผ่าน
- 14:57
53
บางกระทุ่ม
ผ่าน
- 14:59
54
ท่าฬ่อ
ผ่าน
- 15:03
55
พิจิตร
จอด
15:08 15:09
56
วังกรด
ผ่าน
15:14 15:18
57
หัวดง
ผ่าน
- 15:23
58
ห้วยเกตุ
ผ่าน
- 15:27
59
ตะพานหิน
จอด
15:31 15:32
60
ดงตะขบ
ผ่าน
- 15:39
61
หอไกร
ผ่าน
- 15:43
62
บางมูลนาก
ผ่าน
- 15:47
63
วังกร่าง
ผ่าน
- 15:51
64
ชุมแสง
ผ่าน
- 15:57
65
คลองปลากด
ผ่าน
- 16:02
66
ทับกฤช
ผ่าน
- 16:06
67
บึงบอระเพ็ด
ผ่าน
- 16:10
68
ปากน้ำโพ
จอด
16:14 16:17
69
นครสวรรค์
จอด
16:21 16:22
70
เขาทอง
ผ่าน
- 16:28
71
เนินมะกอก
ผ่าน
- 16:35
72
หัวงิ้ว
ผ่าน
- 16:39
73
หนองโพ
ผ่าน
- 16:43
74
หัวหวาย
ผ่าน
- 16:47
75
ดงมะกุ
ผ่าน
- 16:50
76
บ้านตาคลี
ผ่าน
- 16:53
77
โพนทอง
ผ่าน
- 16:56
78
ทะเลหว้า
ผ่าน
- 16:56
79
ช่องแค
ผ่าน
- 17:00
80
บ้านกกกว้าว
ผ่าน
- 17:02
81
จันเสน
ผ่าน
- 17:04
82
โรงเรียนจันเสน
ผ่าน
- 17:04
83
ไผ่ใหญ่
ผ่าน
- 17:06
84
ห้วยแก้ว
ผ่าน
- 17:08
85
บ้านหมี่
ผ่าน
- 17:10
86
หนองทรายขาว
ผ่าน
- 17:14
87
หนองเต่า
ผ่าน
- 17:16
88
โคกกะเทียม
ผ่าน
- 17:20
89
ท่าแค
ผ่าน
- 17:23
90
ลพบุรี
จอด
17:26 17:28
91
บ้านป่าหวาย
ผ่าน
- 17:32
92
บ้านกลับ
ผ่าน
- 17:35
93
หนองโดน
ผ่าน
- 17:38
94
บ้านหมอ
ผ่าน
- 17:43
95
ท่าเรือ
ผ่าน
- 17:46
96
บ้านปลักแรด
ผ่าน
- 17:48
97
หนองวิวัฒน์
ผ่าน
- 17:49
98
ดอนหญ้านาง
ผ่าน
- 17:51
99
ชุมทางบ้านภาชี
ผ่าน
- 17:53
100
พระแก้ว
ผ่าน
- 17:57
101
บ้านดอนกลาง
ผ่าน
- 17:59
102
มาบพระจันทร์
ผ่าน
- 18:00
103
บ้านม้า
ผ่าน
- 18:03
104
อยุธยา
จอด
18:05 18:06
105
บ้านโพ
ผ่าน
- 18:11
106
บางปะอิน
ผ่าน
- 18:14
107
คลองพุทรา
ผ่าน
- 18:17
108
เชียงรากน้อย
ผ่าน
- 18:21
109
นวนคร
ผ่าน
- 18:22
110
ม.ธรรมศาสตร์
ผ่าน
- 18:24
111
เชียงราก
ผ่าน
- 18:25
112
คลองหนึ่ง
ผ่าน
- 18:27
113
รังสิต
จอด
18:30 18:33
114
ดอนเมือง
จอด
18:40 18:42
115
กรุงเทพอภิวัฒน์
จอด
18:55 19:13