กำหนดเวลาเดินรถ ขบวน 7
ลำดับ
ชื่อสถานี
สถานะ
เวลาถึง
เวลาออก
3
กรุงเทพอภิวัฒน์
จอด
08:45 09:05
4
ดอนเมือง
จอด
09:18 09:20
5
รังสิต
จอด
09:28 09:29
6
คลองหนึ่ง
ผ่าน
- 09:24
7
เชียงราก
ผ่าน
- 09:34
8
ม.ธรรมศาสตร์
ผ่าน
- 09:28
9
นวนคร
ผ่าน
- 09:30
10
เชียงรากน้อย
ผ่าน
- 09:39
11
คลองพุทรา
ผ่าน
- 09:43
12
บางปะอิน
ผ่าน
- 09:46
13
บ้านโพ
ผ่าน
- 09:49
14
อยุธยา
จอด
09:54 09:55
15
บ้านม้า
ผ่าน
- 09:57
16
มาบพระจันทร์
ผ่าน
- 09:59
17
บ้านดอนกลาง
ผ่าน
- 10:00
18
พระแก้ว
ผ่าน
- 10:03
19
ชุมทางบ้านภาชี
ผ่าน
- 10:05
20
ดอนหญ้านาง
ผ่าน
- 10:05
21
หนองวิวัฒน์
ผ่าน
- 10:08
22
บ้านปลักแรด
ผ่าน
- 10:08
23
ท่าเรือ
ผ่าน
- 10:11
24
บ้านหมอ
ผ่าน
- 10:14
25
หนองโดน
ผ่าน
- 10:18
26
บ้านกลับ
ผ่าน
- 10:21
27
บ้านป่าหวาย
ผ่าน
- 10:24
28
ลพบุรี
จอด
10:28 10:29
29
ท่าแค
ผ่าน
- 10:33
30
โคกกะเทียม
ผ่าน
- 10:37
31
หนองเต่า
ผ่าน
- 10:40
32
หนองทรายขาว
ผ่าน
- 10:43
33
บ้านหมี่
ผ่าน
- 10:47
34
ห้วยแก้ว
ผ่าน
- 10:49
35
ไผ่ใหญ่
ผ่าน
- 10:52
36
โรงเรียนจันเสน
ผ่าน
- 10:53
37
จันเสน
ผ่าน
- 10:54
38
บ้านกกกว้าว
ผ่าน
- 10:55
39
ช่องแค
ผ่าน
- 10:57
40
ทะเลหว้า
ผ่าน
- 11:01
41
โพนทอง
ผ่าน
- 11:02
42
บ้านตาคลี
ผ่าน
- 11:05
43
ดงมะกุ
ผ่าน
- 11:08
44
หัวหวาย
ผ่าน
- 11:11
45
หนองโพ
ผ่าน
- 11:15
46
หัวงิ้ว
ผ่าน
- 11:19
47
เนินมะกอก
ผ่าน
- 11:24
48
เขาทอง
ผ่าน
- 11:31
49
นครสวรรค์
จอด
11:37 11:40
50
ปากน้ำโพ
ผ่าน
- 11:44
51
บึงบอระเพ็ด
ผ่าน
- 11:48
52
ทับกฤช
ผ่าน
- 11:51
53
คลองปลากด
ผ่าน
- 11:56
54
ชุมแสง
ผ่าน
- 12:01
55
วังกร่าง
ผ่าน
- 12:07
56
บางมูลนาก
ผ่าน
- 12:11
57
หอไกร
ผ่าน
- 12:15
58
ดงตะขบ
ผ่าน
- 12:18
59
ตะพานหิน
จอด
12:25 12:26
60
ห้วยเกตุ
ผ่าน
- 12:30
61
หัวดง
ผ่าน
- 12:35
62
วังกรด
ผ่าน
- 12:40
63
พิจิตร
จอด
12:45 12:46
64
ท่าฬ่อ
ผ่าน
- 12:51
65
บางกระทุ่ม
ผ่าน
- 12:56
66
แม่เทียบ
ผ่าน
- 12:58
67
บ้านใหม่
ผ่าน
- 13:03
68
บึงพระ
ผ่าน
- 13:07
69
พิษณุโลก
จอด
13:12 13:22
70
บ้านเต็งหนาม
ผ่าน
- 13:26
71
บ้านตูม
ผ่าน
- 13:30
72
แควน้อย
ผ่าน
- 13:33
73
พรหมพิราม
ผ่าน
- 13:38
74
หนองตม
ผ่าน
- 13:44
75
บ้านบุ่ง
ผ่าน
- 13:50
76
บ้านโคน
ผ่าน
- 13:52
77
พิชัย
ผ่าน
- 13:58
78
ไร่อ้อย
ผ่าน
- 14:02
79
ชุมทางบ้านดารา
ผ่าน
- 14:05
80
ท่าสัก
ผ่าน
- 14:07
81
ตรอน
ผ่าน
- 14:12
82
วังกะพี้
ผ่าน
- 14:16
83
อุตรดิตถ์
จอด
14:22 14:27
84
ศิลาอาสน์
จอด
14:30 14:33
85
ท่าเสา
ผ่าน
- 14:35
86
บ้านด่าน
ผ่าน
- 14:41
87
ปางต้นผึ้ง
ผ่าน
- 14:53
88
เขาพลึง
ผ่าน
- 15:03
89
ห้วยไร่
ผ่าน
- 15:09
90
แม่พวก
ผ่าน
- 15:16
91
เด่นชัย
จอด
15:23 15:24
92
ปากปาน
ผ่าน
- 15:28
93
แก่งหลวง
ผ่าน
- 15:38
94
ห้วยแม่ต้า
ผ่าน
- 15:46
95
บ้านปิน
จอด
15:56 15:57
96
ผาคัน
ผ่าน
- 16:17
97
ผาคอ
ผ่าน
- 16:22
98
ปางป๋วย
ผ่าน
- 16:38
99
แม่จาง
ผ่าน
- 16:49
100
แม่เมาะ
ผ่าน
- 16:57
101
ห้วยรากไม้
ผ่าน
- 17:04
102
ศาลาผาลาด
ผ่าน
- 17:12
103
แม่ทะ
ผ่าน
- 17:18
104
หนองวัวเฒ่า
ผ่าน
- 17:26
105
นครลำปาง
จอด
17:30 17:33
106
ห้างฉัตร
ผ่าน
- 17:42
107
ปางม่วง
ผ่าน
- 17:47
108
ห้วยเรียน
ผ่าน
- 17:53
109
แม่ตานน้อย
ผ่าน
- 18:04
110
ขุนตาน
จอด
18:22 18:23
111
ทาชมภู
ผ่าน
- 18:36
112
ศาลาแม่ทา
จอด
18:45 18:49
113
หนองหล่ม
ผ่าน
- 18:59
114
ลำพูน
จอด
19:14 19:15
115
ป่าเส้า
ผ่าน
- 19:19
116
สารภี
ผ่าน
- 19:24
117
เชียงใหม่
จอด
19:30 19:30