กำหนดเวลาเดินรถ ขบวน 485
ลำดับ
ชื่อสถานี
สถานะ
เวลาถึง
เวลาออก
1
ชุมทางหนองปลาดุก
จอด
05:00 05:00
2
ถนนทรงพล
จอด
05:04 05:05
3
สระโกสินารายณ์
จอด
05:11 05:12
4
ลูกแก
จอด
05:16 05:17
5
ท่าเรือน้อย
จอด
05:29 05:30
6
บ้านหนองเสือ
จอด
05:37 05:38
7
ทุ่งทอง
จอด
05:44 05:45
8
ปากแพรก
จอด
05:57 05:58
9
กาญจนบุรี
จอด
06:01 06:02
10
เขาปูน
จอด
06:12 06:13
11
วังลาน
จอด
06:22 06:23
12
นากาญจน์
จอด
06:28 06:29
13
วังเย็น
จอด
06:34 06:35
14
วังตะเคียน
จอด
06:41 06:42
15
บ้านโป่งเสี้ยว
จอด
06:47 06:48
16
บ้านเก่า
จอด
06:53 06:54
17
ท่าตาเสือ
จอด
07:00 07:01
18
ท่ากิเลน
จอด
07:07 07:08
19
วังสิงห์
จอด
07:14 07:15
20
ลุ่มสุ่ม
จอด
07:21 07:22
21
วังโพ
จอด
07:31 07:32
22
เกาะมหามงคล
จอด
07:39 07:40
23
ช่องแคบ
จอด
07:43 07:44
24
วังใหญ่
จอด
07:49 07:50
25
บ้านพุพง
จอด
07:54 07:55
26
น้ำตก
จอด
08:00 08:00