กำหนดเวลาเดินรถ ขบวน 388
ลำดับ
ชื่อสถานี
สถานะ
เวลาถึง
เวลาออก
1
ชุมทางฉะเชิงเทรา
จอด
07:05 07:05
2
บางเตย
ผ่าน
- 07:07
3
คลองบางพระ
จอด
07:11 07:12
4
คลองแขวงกลั่น
จอด
07:14 07:15
5
เปรง
จอด
07:18 07:19
6
คลองอุดมชลจร
จอด
07:23 07:24
7
คลองหลวงแพ่ง
จอด
07:26 07:27
8
หัวตะเข้
จอด
07:34 07:35
9
พระจอมเกล้า
จอด
07:36 07:37
10
ลาดกระบัง
จอด
07:41 07:42
11
ซอยวัดลานบุญ
จอด
07:45 07:46
12
บ้านทับช้าง
จอด
07:49 07:50
13
หัวหมาก
จอด
07:55 07:56
14
สุขุมวิท 71
ผ่าน
- 08:02
15
คลองตัน
จอด
08:04 08:05
16
อโศก
จอด
08:09 08:10
17
มักกะสัน
จอด
08:13 08:16
18
ราชปรารภ
ผ่าน
- 08:18
19
พญาไท
จอด
08:20 08:21
20
อุรุพงษ์
ผ่าน
- 08:23
21
ยมราช
จอด
08:26 08:27
22
กรุงเทพ (หัวลำโพง)
จอด
08:35 08:35