กำหนดเวลาเดินรถ ขบวน 38
ลำดับ
ชื่อสถานี
สถานะ
เวลาถึง
เวลาออก
1
สุไหงโก-ลก
จอด
- 14:15
2
สุไหงปาดี
จอด
14:26 14:27
3
โต๊ะเด็ง
ผ่าน
- 14:32
4
บูกิต
ผ่าน
- 14:40
5
เจาะไอร้อง
ผ่าน
- 14:44
6
ป่าไผ่
ผ่าน
- 14:49
7
ตันหยงมัส
จอด
14:54 14:56
8
มะรือโบ
ผ่าน
- 15:05
9
ลาโละ
ผ่าน
- 15:11
10
รือเสาะ
จอด
15:20 15:21
11
บาลอ
ผ่าน
- 15:30
12
รามัน
ผ่าน
- 15:34
13
ไม้แก่น
ผ่าน
- 15:40
14
ยะลา
จอด
15:48 15:58
15
ตาเซะ
ผ่าน
- 16:05
16
คลองทราย
ผ่าน
- 16:10
17
วัดช้างให้
ผ่าน
- 16:15
18
นาประดู่
ผ่าน
- 16:18
19
ปัตตานี
จอด
16:25 16:27
20
ตาแปด
ผ่าน
- 16:35
21
เทพา
ผ่าน
- 16:41
22
เกาะสะบ้า
ผ่าน
- 16:50
23
ท่าแมงลัก
ผ่าน
- 16:57
24
จะนะ
จอด
17:04 17:05
25
วัดควนมีด
ผ่าน
- 17:14
26
นาม่วง
ผ่าน
- 17:25
27
ชุมทางหาดใหญ่
จอด
17:35 18:05
28
บ้านดินลาน
ผ่าน
- 18:11
29
บางกล่ำ
ผ่าน
- 18:15
30
บ้านเกาะใหญ่
ผ่าน
- 18:21
31
ควนเนียง
ผ่าน
- 18:26
32
โคกทราย
ผ่าน
- 18:32
33
หารเทา
ผ่าน
- 18:38
34
ควนเคี่ยม
ผ่าน
- 18:44
35
บางแก้ว
จอด
18:53 18:54
36
เขาชัยสน
ผ่าน
- 18:59
37
บ้านต้นโดน
ผ่าน
- 19:06
38
พัทลุง
จอด
19:16 19:18
39
ปากคลอง
ผ่าน
- 19:31
40
แหลมโตนด
ผ่าน
- 19:39
41
บ้านขอนหาด
ผ่าน
- 19:44
42
บ้านนางหลง
ผ่าน
- 19:50
43
ชะอวด
จอด
19:58 19:59
44
บ้านตูล
ผ่าน
- 20:11
45
ควนหนองคว้า
ผ่าน
- 20:17
46
ชุมทางเขาชุมทอง
ผ่าน
- 20:25
47
ร่อนพิบูลย์
ผ่าน
- 20:30
48
ช่องเขา
ผ่าน
- 20:40
49
ใสใหญ่
ผ่าน
- 20:46
50
ชุมทางทุ่งสง
จอด
20:52 21:02
51
คลองจัง
ผ่าน
- 21:12
52
นาบอน
ผ่าน
- 21:16
53
หลักช้าง
ผ่าน
- 21:23
54
คลองจันดี
ผ่าน
- 21:29
55
ฉวาง
ผ่าน
- 21:34
56
ทานพอ
ผ่าน
- 21:39
57
กระเบียด
ผ่าน
- 21:45
58
ห้วยปริก
ผ่าน
- 21:49
59
บ้านพรุกระแชง
ผ่าน
- 21:53
60
บ้านส้อง
ผ่าน
- 21:59
61
พรุพี
ผ่าน
- 22:06
62
นาสาร
ผ่าน
- 22:14
63
ห้วยมุด
ผ่าน
- 22:18
64
บ้านนา
ผ่าน
- 22:24
65
เขาพลู
ผ่าน
- 22:32
66
เขาหัวควาย
ผ่าน
- 22:41
67
สุราษฎร์ธานี
จอด
22:47 22:50
68
ชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์
ผ่าน
- 22:54
69
มะลวน
ผ่าน
- 23:00
70
คลองไทร
ผ่าน
- 23:04
71
ท่าฉาง
ผ่าน
- 23:11
72
ไชยา
ผ่าน
- 23:21
73
เขาพนมแบก
ผ่าน
- 23:28
74
ท่าชนะ
ผ่าน
- 23:36
75
ดอนธูป
ผ่าน
- 23:42
76
คันธุลี
ผ่าน
- 23:45
77
บ้านดวด
ผ่าน
- 23:50
78
ละแม
ผ่าน
- 23:55
79
คลองขนาน
ผ่าน
- 00:05
80
หลังสวน
ผ่าน
- 00:11
81
ควนหินมุ้ย
ผ่าน
00:18 00:22
82
ปากตะโก
ผ่าน
- 00:29
83
เขาสวนทุเรียน
ผ่าน
00:35 00:39
84
สวี
ผ่าน
- 00:46
85
วิสัย
ผ่าน
- 00:54
86
ทุ่งคา
ผ่าน
- 01:01
87
แสงแดด
ผ่าน
- 01:09
88
ชุมพร
จอด
01:17 01:27
89
นาชะอัง
ผ่าน
- 01:35
90
สะพลี
ผ่าน
- 01:45
91
บ้านคอกม้า
ผ่าน
- 01:51
92
ปะทิว
ผ่าน
- 01:58
93
คลองวังช้าง
ผ่าน
- 02:02
94
มาบอำมฤต
ผ่าน
- 02:13
95
เขาไชยราช
ผ่าน
- 02:22
96
ห้วยสัก
ผ่าน
- 02:30
97
บางสะพานน้อย
ผ่าน
- 02:36
98
ชะม่วง
ผ่าน
- 02:42
99
บางสะพานใหญ่
จอด
02:50 02:51
100
นาผักขวง
ผ่าน
- 02:56
101
บ้านกรูด
ผ่าน
- 03:05
102
โคกตาหอม
ผ่าน
- 03:11
103
ทับสะแก
ผ่าน
- 03:20
104
ห้วยยาง
ผ่าน
- 03:31
105
วังด้วน
ผ่าน
- 03:40
106
หว้ากอ
ผ่าน
- 03:44
107
ประจวบคีรีขันธ์
จอด
03:53 03:54
108
คันกระได
ผ่าน
- 04:01
109
ทุ่งมะเม่า
ผ่าน
- 04:06
110
บ่อนอก
ผ่าน
- 04:14
111
กุยบุรี
ผ่าน
- 04:20
112
สามกระทาย
ผ่าน
- 04:28
113
สามร้อยยอด
ผ่าน
- 04:33
114
หนองคาง
ผ่าน
- 04:40
115
ปราณบุรี
ผ่าน
- 04:49
116
วังก์พง
จอด
04:52 04:53
117
เขาเต่า
ผ่าน
- 05:00
118
สวนสนประดิพัทธ์
ผ่าน
- 05:04
119
หนองแก
ผ่าน
- 05:08
120
หัวหิน
จอด
05:12 05:17
121
ห้วยทรายใต้
ผ่าน
- 05:27
122
ห้วยทรายเหนือ
ผ่าน
- 05:30
123
ชะอำ
ผ่าน
- 05:39
124
หนองศาลา
ผ่าน
- 05:48
125
หนองจอก
ผ่าน
- 05:53
126
หนองไม้เหลือง
ผ่าน
- 05:58
127
เขาทโมน
ผ่าน
- 06:01
128
เพชรบุรี
จอด
06:10 06:13
129
บางจาก
ผ่าน
- 06:19
130
หนองปลาไหล
ผ่าน
- 06:23
131
เขาย้อย
ผ่าน
- 06:28
132
บางเค็ม
ผ่าน
- 06:34
133
ปากท่อ
ผ่าน
- 06:41
134
บ่อตะคร้อ
ผ่าน
- 06:47
135
บ้านคูบัว
ผ่าน
- 06:52
136
ราชบุรี
จอด
06:56 06:59
137
บ้านกล้วย
ผ่าน
- 07:05
138
เจ็ดเสมียน
ผ่าน
- 07:10
139
โพธาราม
ผ่าน
- 07:16
140
คลองตาคด
ผ่าน
- 07:20
141
นครชุมน์
ผ่าน
- 07:23
142
บ้านโป่ง
จอด
07:28 07:29
143
ชุมทางหนองปลาดุก
ผ่าน
- 07:35
144
คลองบางตาล
ผ่าน
- 07:40
145
โพรงมะเดื่อ
ผ่าน
- 07:43
146
นครปฐม
จอด
07:50 08:00
147
ต้นสำโรง
ผ่าน
- 08:04
148
ท่าแฉลบ
ผ่าน
- 08:08
149
นครชัยศรี
ผ่าน
- 08:12
150
วัดงิ้วราย
ผ่าน
- 08:16
151
วัดสุวรรณ
ผ่าน
- 08:22
152
ศาลายา
จอด
08:28 08:29
153
ศาลาธรรมสพน์
ผ่าน
- 08:34
154
ชุมทางตลิ่งชัน
ผ่าน
- 08:45
155
บางบำหรุ
จอด
08:51 08:52
156
กรุงเทพอภิวัฒน์
จอด
09:05 09:25