กำหนดเวลาเดินรถ ขบวน 318
ลำดับ
ชื่อสถานี
สถานะ
เวลาถึง
เวลาออก
1
ลพบุรี
จอด
06:00 06:00
2
บ้านป่าหวาย
จอด
06:05 06:06
3
บ้านกลับ
จอด
06:11 06:12
4
หนองโดน
จอด
06:16 06:17
5
บ้านหมอ
จอด
06:23 06:24
6
ท่าเรือ
จอด
06:29 06:30
7
บ้านปลักแรด
จอด
06:33 06:34
8
หนองวิวัฒน์
จอด
06:36 06:37
9
ดอนหญ้านาง
จอด
06:40 06:41
10
ชุมทางบ้านภาชี
จอด
06:44 06:46
11
พระแก้ว
จอด
06:52 06:53
12
บ้านดอนกลาง
จอด
06:56 06:57
13
มาบพระจันทร์
จอด
07:00 07:01
14
บ้านม้า
ผ่าน
- 07:05
15
อยุธยา
จอด
07:08 07:10
16
บ้านโพ
ผ่าน
- 07:16
17
บางปะอิน
จอด
07:19 07:20
18
คลองพุทรา
จอด
07:25 07:26
19
เชียงรากน้อย
จอด
07:31 07:32
20
นวนคร
ผ่าน
- 07:36
21
ม.ธรรมศาสตร์
จอด
07:37 07:38
22
เชียงราก
จอด
07:41 07:42
23
คลองหนึ่ง
ผ่าน
- 07:46
24
รังสิต
จอด
07:48 07:51
25
คลองรังสิต
ผ่าน
- 07:53
26
หลักหก
ผ่าน
- 07:54
28
ดอนเมือง
จอด
08:00 08:02
29
ตลาดใหม่ดอนเมือง
ผ่าน
- 08:02
30
การเคหะ กม.19
จอด
08:04 08:05
31
หลักสี่
จอด
08:08 08:10
32
ทุ่งสองห้อง
จอด
08:14 08:15
33
บางเขน
จอด
08:19 08:21
34
นิคมรถไฟ กม.11
จอด
08:27 08:28
35
ชุมทางบางซื่อ
จอด
08:27 08:29
37
สามเสน
จอด
08:35 08:36
38
โรงพยาบาลรามาธิบดี
จอด
08:39 08:40
39
ยมราช
จอด
08:43 08:44
40
กรุงเทพ (หัวลำโพง)
จอด
08:50 08:50