กำหนดเวลาเดินรถ ขบวน 314
ลำดับ
ชื่อสถานี
สถานะ
เวลาถึง
เวลาออก
1
ชุมทางบ้านภาชี
จอด
04:45 04:45
2
พระแก้ว
จอด
04:49 04:50
3
บ้านดอนกลาง
ผ่าน
- 04:54
4
มาบพระจันทร์
จอด
04:56 04:57
5
บ้านม้า
จอด
05:01 05:02
6
อยุธยา
จอด
05:06 05:07
7
บ้านโพ
จอด
05:14 05:15
8
บางปะอิน
จอด
05:19 05:20
9
คลองพุทรา
จอด
05:25 05:26
10
เชียงรากน้อย
จอด
05:31 05:32
11
นวนคร
จอด
05:34 05:35
12
ม.ธรรมศาสตร์
ผ่าน
- 05:39
13
เชียงราก
จอด
05:40 05:41
14
คลองหนึ่ง
จอด
05:44 05:45
15
รังสิต
จอด
05:48 05:51
16
คลองรังสิต
ผ่าน
- 05:55
17
หลักหก
ผ่าน
- 05:58
19
ดอนเมือง
จอด
06:00 06:02
20
ตลาดใหม่ดอนเมือง
ผ่าน
- 06:06
21
การเคหะ กม.19
จอด
06:08 06:09
22
หลักสี่
จอด
06:12 06:13
23
ทุ่งสองห้อง
จอด
06:16 06:17
24
บางเขน
จอด
06:21 06:22
25
นิคมรถไฟ กม.11
จอด
06:26 06:27
26
ชุมทางบางซื่อ
จอด
06:26 06:28
28
สามเสน
จอด
06:35 06:36
29
โรงพยาบาลรามาธิบดี
จอด
06:39 06:40
31
ยมราช
จอด
06:43 06:44
32
กรุงเทพ (หัวลำโพง)
จอด
06:50 06:50