กำหนดเวลาเดินรถ ขบวน 31
ลำดับ
ชื่อสถานี
สถานะ
เวลาถึง
เวลาออก
3
กรุงเทพอภิวัฒน์
จอด
16:30 16:50
4
บางบำหรุ
จอด
17:01 17:02
5
ชุมทางตลิ่งชัน
ผ่าน
17:07 17:08
6
ศาลาธรรมสพน์
ผ่าน
- 17:16
7
ศาลายา
จอด
17:22 17:23
8
วัดสุวรรณ
ผ่าน
- 17:27
9
วัดงิ้วราย
ผ่าน
- 17:33
10
นครชัยศรี
ผ่าน
- 17:37
11
ท่าแฉลบ
ผ่าน
- 17:41
12
ต้นสำโรง
ผ่าน
- 17:45
13
นครปฐม
จอด
17:48 17:50
14
โพรงมะเดื่อ
ผ่าน
- 17:56
15
คลองบางตาล
ผ่าน
- 17:59
16
ชุมทางหนองปลาดุก
ผ่าน
- 18:03
17
บ้านโป่ง
จอด
18:08 18:09
18
นครชุมน์
ผ่าน
- 18:14
19
คลองตาคด
ผ่าน
- 18:17
20
โพธาราม
ผ่าน
- 18:21
21
เจ็ดเสมียน
ผ่าน
- 18:26
22
บ้านกล้วย
ผ่าน
- 18:31
23
ราชบุรี
จอด
18:37 18:47
24
บ้านคูบัว
ผ่าน
- 18:52
25
บ่อตะคร้อ
ผ่าน
- 18:57
26
ปากท่อ
ผ่าน
- 19:03
27
บางเค็ม
ผ่าน
- 19:10
28
เขาย้อย
ผ่าน
- 19:15
29
หนองปลาไหล
ผ่าน
- 19:20
30
บางจาก
ผ่าน
- 19:24
31
เพชรบุรี
จอด
19:30 19:31
32
เขาทโมน
ผ่าน
- 19:39
33
หนองไม้เหลือง
ผ่าน
- 19:42
34
หนองจอก
ผ่าน
- 19:47
35
หนองศาลา
ผ่าน
- 19:51
36
ชะอำ
ผ่าน
- 20:00
37
ห้วยทรายเหนือ
ผ่าน
- 20:08
38
ห้วยทรายใต้
ผ่าน
- 20:11
39
หัวหิน
จอด
20:20 20:25
40
หนองแก
ผ่าน
- 20:29
41
สวนสนประดิพัทธ์
ผ่าน
- 20:32
42
เขาเต่า
ผ่าน
- 20:36
43
วังก์พง
ผ่าน
- 20:42
44
ปราณบุรี
ผ่าน
- 20:45
45
หนองคาง
ผ่าน
- 20:54
46
สามร้อยยอด
ผ่าน
- 21:01
47
สามกระทาย
ผ่าน
- 21:06
48
กุยบุรี
ผ่าน
- 21:14
49
บ่อนอก
ผ่าน
- 21:20
50
ทุ่งมะเม่า
ผ่าน
- 21:28
51
คันกระได
ผ่าน
- 21:33
52
ประจวบคีรีขันธ์
จอด
21:40 21:41
53
หว้ากอ
ผ่าน
- 21:50
54
วังด้วน
ผ่าน
- 21:54
55
ห้วยยาง
ผ่าน
- 22:02
56
ทับสะแก
ผ่าน
- 22:12
57
โคกตาหอม
ผ่าน
- 22:20
58
บ้านกรูด
ผ่าน
- 22:26
59
นาผักขวง
ผ่าน
- 22:34
60
บางสะพานใหญ่
ผ่าน
- 22:39
61
ชะม่วง
ผ่าน
- 22:46
62
บางสะพานน้อย
ผ่าน
- 22:52
63
ห้วยสัก
ผ่าน
- 22:58
64
เขาไชยราช
ผ่าน
- 23:06
65
มาบอำมฤต
ผ่าน
- 23:15
66
คลองวังช้าง
ผ่าน
- 23:26
67
ปะทิว
ผ่าน
- 23:30
68
บ้านคอกม้า
ผ่าน
- 23:37
69
สะพลี
ผ่าน
- 23:42
70
นาชะอัง
ผ่าน
- 23:50
71
ชุมพร
จอด
23:55 00:05
72
แสงแดด
ผ่าน
- 00:09
73
ทุ่งคา
ผ่าน
- 00:16
74
วิสัย
ผ่าน
- 00:23
75
สวี
ผ่าน
- 00:31
76
เขาสวนทุเรียน
ผ่าน
- 00:37
77
ปากตะโก
ผ่าน
- 00:44
78
ควนหินมุ้ย
ผ่าน
- 00:52
79
หลังสวน
ผ่าน
- 00:58
80
คลองขนาน
ผ่าน
- 01:04
81
ละแม
ผ่าน
- 01:14
82
บ้านดวด
ผ่าน
- 01:20
83
คันธุลี
ผ่าน
- 01:25
84
ดอนธูป
ผ่าน
- 01:28
85
ท่าชนะ
ผ่าน
- 01:34
86
เขาพนมแบก
ผ่าน
- 01:42
87
ไชยา
ผ่าน
- 01:49
88
ท่าฉาง
ผ่าน
- 01:59
89
คลองไทร
ผ่าน
- 02:06
90
มะลวน
ผ่าน
- 02:10
91
ชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์
ผ่าน
- 02:16
92
สุราษฎร์ธานี
จอด
02:20 02:23
93
เขาหัวควาย
ผ่าน
- 02:29
94
เขาพลู
ผ่าน
- 02:38
95
บ้านนา
ผ่าน
- 02:46
96
ห้วยมุด
ผ่าน
- 02:52
97
นาสาร
ผ่าน
- 02:56
98
พรุพี
ผ่าน
- 03:04
99
บ้านส้อง
ผ่าน
- 03:11
100
บ้านพรุกระแชง
ผ่าน
- 03:17
101
ห้วยปริก
ผ่าน
- 03:21
102
กระเบียด
ผ่าน
- 03:25
103
ทานพอ
ผ่าน
- 03:31
104
ฉวาง
ผ่าน
- 03:36
105
คลองจันดี
ผ่าน
- 03:41
106
หลักช้าง
ผ่าน
- 03:47
107
นาบอน
ผ่าน
- 03:54
108
คลองจัง
ผ่าน
- 03:58
109
ชุมทางทุ่งสง
จอด
04:08 04:18
110
ใสใหญ่
ผ่าน
- 04:25
111
ช่องเขา
ผ่าน
- 04:31
112
ร่อนพิบูลย์
ผ่าน
- 04:42
113
ชุมทางเขาชุมทอง
ผ่าน
- 04:47
114
ควนหนองคว้า
ผ่าน
- 04:55
115
บ้านตูล
ผ่าน
- 05:01
116
ชะอวด
ผ่าน
- 05:11
117
บ้านนางหลง
ผ่าน
- 05:18
118
บ้านขอนหาด
ผ่าน
- 05:24
119
แหลมโตนด
ผ่าน
- 05:29
120
ปากคลอง
ผ่าน
- 05:38
121
พัทลุง
จอด
05:51 05:53
122
บ้านต้นโดน
ผ่าน
- 06:03
123
เขาชัยสน
ผ่าน
- 06:11
124
บางแก้ว
ผ่าน
- 06:16
125
ควนเคี่ยม
ผ่าน
- 06:25
126
หารเทา
ผ่าน
- 06:31
127
โคกทราย
ผ่าน
- 06:37
128
ควนเนียง
ผ่าน
- 06:43
129
บ้านเกาะใหญ่
ผ่าน
- 06:48
130
บางกล่ำ
ผ่าน
- 06:54
131
บ้านดินลาน
ผ่าน
- 06:59
132
ชุมทางหาดใหญ่
จอด
07:05 07:05