กำหนดเวลาเดินรถ ขบวน 233
ลำดับ
ชื่อสถานี
สถานะ
เวลาถึง
เวลาออก
1
กรุงเทพ (หัวลำโพง)
จอด
11:30 11:30
2
ยมราช
ผ่าน
- 11:46
3
โรงพยาบาลรามาธิบดี
จอด
11:39 11:40
4
สามเสน
จอด
11:44 11:45
6
ชุมทางบางซื่อ
จอด
11:52 11:54
7
นิคมรถไฟ กม.11
จอด
12:08 12:09
8
บางเขน
จอด
12:13 12:14
9
ทุ่งสองห้อง
ผ่าน
- 12:16
10
หลักสี่
จอด
12:18 12:19
11
การเคหะ กม.19
ผ่าน
- 12:21
12
ตลาดใหม่ดอนเมือง
ผ่าน
- 12:23
13
ดอนเมือง
จอด
12:19 12:21
14
หลักหก
ผ่าน
- 12:30
15
คลองรังสิต
ผ่าน
- 12:30
16
รังสิต
จอด
12:32 12:33
17
คลองหนึ่ง
ผ่าน
- 12:36
18
เชียงราก
ผ่าน
- 12:38
19
ม.ธรรมศาสตร์
ผ่าน
- 12:40
20
นวนคร
ผ่าน
- 12:42
21
เชียงรากน้อย
จอด
12:44 12:45
22
คลองพุทรา
ผ่าน
- 12:50
23
บางปะอิน
จอด
12:54 12:55
24
บ้านโพ
ผ่าน
- 13:00
25
อยุธยา
จอด
13:06 13:07
26
บ้านม้า
ผ่าน
- 13:11
27
มาบพระจันทร์
ผ่าน
- 13:14
28
บ้านดอนกลาง
ผ่าน
- 13:16
29
พระแก้ว
ผ่าน
- 13:18
30
ชุมทางบ้านภาชี
จอด
13:24 13:25
31
หนองกวย
จอด
13:30 13:31
32
หนองแซง
จอด
13:34 13:35
33
หนองสีดา
จอด
13:40 13:41
34
บ้านป๊อกแป๊ก
จอด
13:45 13:46
35
สระบุรี
จอด
13:52 13:53
36
หนองบัว
จอด
13:59 14:00
37
ชุมทางแก่งคอย
จอด
14:05 14:06
38
ทับกวาง
ผ่าน
- 14:11
39
มาบกะเบา
จอด
14:15 14:16
40
ผาเสด็จ
จอด
14:24 14:25
41
หินลับ
จอด
14:33 14:34
42
มวกเหล็ก
จอด
14:46 14:47
43
กลางดง
จอด
14:59 15:00
44
ปางอโศก
จอด
15:06 15:07
45
บันไดม้า
จอด
15:16 15:17
46
ปากช่อง
จอด
15:22 15:24
47
ซับม่วง
จอด
15:31 15:32
48
จันทึก
จอด
15:40 15:41
49
คลองขนานจิตร
จอด
15:47 15:48
50
คลองไผ่
จอด
15:54 15:55
51
ลาดบัวขาว
จอด
15:58 15:59
52
บ้านใหม่สำโรง
จอด
16:03 16:04
53
หนองน้ำขุ่น
จอด
16:07 16:08
54
สีคิ้ว
จอด
16:13 16:14
55
โคกสะอาด
จอด
16:17 16:18
56
สูงเนิน
จอด
16:22 16:23
57
กุดจิก
จอด
16:28 16:29
58
โคกกรวด
จอด
16:37 16:38
59
ภูเขาลาด
จอด
16:44 16:45
60
นครราชสีมา
จอด
16:50 17:00
61
ชุมทางถนนจิระ
จอด
17:03 17:04
62
บ้านพะเนา
ผ่าน
- 17:15
63
บ้านพระพุทธ
ผ่าน
- 17:18
64
ท่าช้าง
จอด
17:22 17:23
65
หนองมโนรมย์
จอด
17:31 17:32
66
จักราช
จอด
17:38 17:39
67
บ้านหินโคน
จอด
17:50 18:00
68
หินดาษ
จอด
18:08 18:09
69
ห้วยแถลง
จอด
18:18 18:19
70
หนองกะทิง
จอด
18:30 18:31
71
ลำปลายมาศ
จอด
18:39 18:40
72
ทะเมนชัย
จอด
18:49 18:50
73
บ้านแสลงพัน
จอด
18:58 18:59
74
บ้านหนองตาด
จอด
19:03 19:04
75
บุรีรัมย์
จอด
19:13 19:16
76
บ้านตะโก
ผ่าน
- 19:21
77
ห้วยราช
จอด
19:26 19:27
78
กระสัง
จอด
19:39 19:40
79
หนองเต็ง
จอด
19:47 19:48
80
ลำชี
จอด
19:53 19:54
81
สุรินทร์
จอด
20:00 20:00