กำหนดเวลาเดินรถ ขบวน 211
ลำดับ
ชื่อสถานี
สถานะ
เวลาถึง
เวลาออก
1
กรุงเทพ (หัวลำโพง)
จอด
12:55 12:55
2
ยมราช
ผ่าน
- 12:59
3
โรงพยาบาลรามาธิบดี
จอด
13:04 13:05
4
สามเสน
จอด
13:08 13:09
6
ชุมทางบางซื่อ
จอด
13:15 13:17
7
นิคมรถไฟ กม.11
จอด
13:23 13:24
8
บางเขน
จอด
13:30 13:31
9
ทุ่งสองห้อง
ผ่าน
- 13:33
10
หลักสี่
จอด
13:37 13:38
11
การเคหะ กม.19
ผ่าน
- 13:41
12
ตลาดใหม่ดอนเมือง
ผ่าน
- 13:43
13
ดอนเมือง
จอด
13:41 13:43
14
หลักหก
ผ่าน
- 13:50
15
คลองรังสิต
ผ่าน
- 13:51
16
รังสิต
จอด
13:53 13:54
17
คลองหนึ่ง
ผ่าน
- 13:58
18
เชียงราก
ผ่าน
- 14:01
19
ม.ธรรมศาสตร์
ผ่าน
- 14:03
20
นวนคร
ผ่าน
- 14:06
21
เชียงรากน้อย
ผ่าน
- 14:08
22
คลองพุทรา
ผ่าน
- 14:13
23
บางปะอิน
จอด
14:18 14:19
24
บ้านโพ
ผ่าน
- 14:24
25
อยุธยา
จอด
14:31 14:32
26
บ้านม้า
ผ่าน
- 14:37
27
มาบพระจันทร์
ผ่าน
- 14:41
28
บ้านดอนกลาง
ผ่าน
- 14:44
29
พระแก้ว
ผ่าน
- 14:47
30
ชุมทางบ้านภาชี
จอด
14:53 14:54
31
ดอนหญ้านาง
ผ่าน
- 14:57
32
หนองวิวัฒน์
จอด
15:00 15:01
33
บ้านปลักแรด
ผ่าน
- 15:03
34
ท่าเรือ
จอด
15:07 15:08
35
บ้านหมอ
จอด
15:14 15:15
36
หนองโดน
จอด
15:22 15:23
37
บ้านกลับ
ผ่าน
- 15:28
38
บ้านป่าหวาย
ผ่าน
- 15:32
39
ลพบุรี
จอด
15:37 15:38
40
ท่าแค
ผ่าน
- 15:43
41
โคกกะเทียม
จอด
15:49 15:50
42
หนองเต่า
ผ่าน
- 15:55
43
หนองทรายขาว
ผ่าน
- 15:59
44
บ้านหมี่
จอด
16:04 16:05
45
ห้วยแก้ว
ผ่าน
- 16:09
46
ไผ่ใหญ่
จอด
16:13 16:14
47
โรงเรียนจันเสน
จอด
16:17 16:18
48
จันเสน
จอด
16:20 16:26
49
บ้านกกกว้าว
ผ่าน
- 16:29
50
ช่องแค
จอด
16:33 16:35
51
ทะเลหว้า
ผ่าน
- 16:42
52
โพนทอง
จอด
16:44 16:45
53
บ้านตาคลี
จอด
16:50 17:01
54
ดงมะกุ
ผ่าน
- 17:06
55
หัวหวาย
จอด
17:10 17:11
56
หนองโพ
จอด
17:18 17:19
57
หัวงิ้ว
จอด
17:24 17:25
58
เนินมะกอก
จอด
17:30 17:32
59
เขาทอง
จอด
17:41 17:42
60
นครสวรรค์
จอด
17:51 17:53
61
ปากน้ำโพ
จอด
17:58 18:01
62
บึงบอระเพ็ด
จอด
18:07 18:08
63
ทับกฤช
จอด
18:14 18:15
64
คลองปลากด
จอด
18:22 18:23
65
ชุมแสง
จอด
18:31 18:32
66
วังกร่าง
จอด
18:41 18:42
67
บางมูลนาก
จอด
18:49 18:50
68
หอไกร
จอด
18:56 18:57
69
ดงตะขบ
จอด
19:04 19:05
70
ตะพานหิน
จอด
19:15 19:15