กำหนดเวลาเดินรถ ขบวน 21
ลำดับ
ชื่อสถานี
สถานะ
เวลาถึง
เวลาออก
3
กรุงเทพอภิวัฒน์
จอด
05:50 06:10
5
ดอนเมือง
จอด
06:25 06:27
6
รังสิต
จอด
06:36 06:37
7
คลองหนึ่ง
ผ่าน
- 06:39
8
เชียงราก
ผ่าน
- 06:40
9
ม.ธรรมศาสตร์
ผ่าน
- 06:41
10
นวนคร
ผ่าน
- 06:43
11
เชียงรากน้อย
ผ่าน
- 06:44
12
คลองพุทรา
ผ่าน
- 06:48
13
บางปะอิน
ผ่าน
- 06:51
14
บ้านโพ
ผ่าน
- 06:53
15
อยุธยา
จอด
06:58 06:59
16
บ้านม้า
ผ่าน
- 07:03
17
มาบพระจันทร์
ผ่าน
- 07:06
18
บ้านดอนกลาง
ผ่าน
- 07:08
19
พระแก้ว
ผ่าน
- 07:10
20
ชุมทางบ้านภาชี
จอด
07:15 07:16
21
หนองกวย
ผ่าน
- 07:22
22
หนองแซง
ผ่าน
- 07:24
23
หนองสีดา
ผ่าน
- 07:27
24
บ้านป๊อกแป๊ก
ผ่าน
- 07:29
25
สระบุรี
จอด
07:33 07:34
26
หนองบัว
ผ่าน
- 07:40
27
ชุมทางแก่งคอย
จอด
07:44 07:45
28
ทับกวาง
ผ่าน
- 07:50
29
มาบกะเบา
ผ่าน
- 07:53
30
ผาเสด็จ
ผ่าน
- 08:01
31
หินลับ
ผ่าน
- 08:10
32
มวกเหล็ก
ผ่าน
- 08:21
33
กลางดง
ผ่าน
- 08:32
34
ปางอโศก
ผ่าน
- 08:39
35
บันไดม้า
ผ่าน
- 08:47
36
ปากช่อง
จอด
08:52 08:53
37
ซับม่วง
ผ่าน
- 09:00
38
จันทึก
ผ่าน
- 09:08
39
คลองขนานจิตร
ผ่าน
- 09:13
40
คลองไผ่
ผ่าน
- 09:18
41
ลาดบัวขาว
ผ่าน
- 09:22
42
บ้านใหม่สำโรง
ผ่าน
- 09:26
43
หนองน้ำขุ่น
ผ่าน
- 09:29
44
สีคิ้ว
ผ่าน
- 09:33
45
โคกสะอาด
ผ่าน
- 09:36
46
สูงเนิน
ผ่าน
- 09:39
47
กุดจิก
ผ่าน
- 09:43
48
โคกกรวด
ผ่าน
- 09:49
49
ภูเขาลาด
ผ่าน
- 09:54
50
นครราชสีมา
จอด
10:01 10:11
51
ชุมทางถนนจิระ
จอด
10:17 10:18
52
บ้านพะเนา
ผ่าน
- 10:26
53
บ้านพระพุทธ
ผ่าน
- 10:28
54
ท่าช้าง
ผ่าน
- 10:32
55
หนองมโนรมย์
ผ่าน
- 10:39
56
จักราช
ผ่าน
- 10:43
57
บ้านหินโคน
ผ่าน
- 10:50
58
หินดาษ
ผ่าน
- 10:55
59
ห้วยแถลง
ผ่าน
- 11:00
60
หนองกะทิง
ผ่าน
- 11:08
61
ลำปลายมาศ
จอด
11:13 11:14
62
ทะเมนชัย
ผ่าน
- 11:19
63
บ้านแสลงพัน
ผ่าน
- 11:24
64
บ้านหนองตาด
ผ่าน
- 11:27
65
บุรีรัมย์
จอด
11:34 11:37
66
บ้านตะโก
ผ่าน
- 11:40
67
ห้วยราช
ผ่าน
- 11:43
68
กระสัง
จอด
11:53 11:54
69
หนองเต็ง
ผ่าน
- 11:58
70
ลำชี
ผ่าน
- 12:02
71
สุรินทร์
จอด
12:09 12:11
72
บุฤาษี
ผ่าน
- 12:17
73
เมืองที
ผ่าน
- 12:22
74
กะโดนค้อ
ผ่าน
- 12:27
75
ศีขรภูมิ
จอด
12:32 12:33
76
บ้านกะลัน
ผ่าน
- 12:39
77
สำโรงทาบ
ผ่าน
- 12:45
78
ห้วยทับทัน
ผ่าน
- 12:52
79
หนองแคน
ผ่าน
- 12:57
80
อุทุมพรพิสัย
จอด
13:01 13:02
81
บ้านแต้
ผ่าน
- 13:05
82
บ้านเนียม
ผ่าน
- 13:09
83
ศรีสะเกษ
จอด
13:18 13:20
85
หนองแวง
ผ่าน
- 13:28
86
บ้านคล้อ
ผ่าน
- 13:33
87
กันทรารมย์
จอด
13:38 13:39
88
บ้านโนนผึ้ง
ผ่าน
- 13:42
89
ห้วยขยุง
ผ่าน
- 13:45
90
บ้านถ่อน
ผ่าน
- 13:47
91
บุ่งหวาย
ผ่าน
- 13:51
92
อุบลราชธานี
จอด
14:00 14:00