กำหนดเวลาเดินรถ ขบวน 167
ลำดับ
ชื่อสถานี
สถานะ
เวลาถึง
เวลาออก
3
กรุงเทพอภิวัฒน์
จอด
20:10 20:30
4
บางบำหรุ
จอด
20:41 20:42
5
ชุมทางตลิ่งชัน
จอด
20:47 20:48
6
ศาลาธรรมสพน์
ผ่าน
- 20:56
7
ศาลายา
จอด
21:02 21:03
8
วัดสุวรรณ
ผ่าน
- 21:08
9
วัดงิ้วราย
ผ่าน
- 21:14
10
นครชัยศรี
ผ่าน
- 21:18
11
ท่าแฉลบ
ผ่าน
- 21:22
12
ต้นสำโรง
ผ่าน
- 21:26
13
นครปฐม
จอด
21:30 21:32
14
โพรงมะเดื่อ
ผ่าน
- 21:39
15
คลองบางตาล
ผ่าน
- 21:42
16
ชุมทางหนองปลาดุก
ผ่าน
- 21:47
17
บ้านโป่ง
จอด
21:53 21:54
18
นครชุมน์
ผ่าน
- 22:00
19
คลองตาคด
ผ่าน
- 22:03
20
โพธาราม
ผ่าน
- 22:07
21
เจ็ดเสมียน
ผ่าน
- 22:13
22
บ้านกล้วย
ผ่าน
- 22:18
23
ราชบุรี
จอด
22:24 22:34
24
บ้านคูบัว
ผ่าน
- 22:40
25
บ่อตะคร้อ
ผ่าน
- 22:45
26
ปากท่อ
ผ่าน
- 22:51
27
บางเค็ม
ผ่าน
- 22:58
28
เขาย้อย
ผ่าน
- 23:04
29
หนองปลาไหล
ผ่าน
- 23:09
30
บางจาก
ผ่าน
- 23:13
31
เพชรบุรี
จอด
23:19 23:24
32
เขาทโมน
ผ่าน
- 23:33
33
หนองไม้เหลือง
ผ่าน
- 23:36
34
หนองจอก
ผ่าน
- 23:41
35
หนองศาลา
ผ่าน
- 23:46
36
ชะอำ
จอด
23:56 23:57
37
ห้วยทรายเหนือ
ผ่าน
- 00:06
38
ห้วยทรายใต้
ผ่าน
- 00:09
39
หัวหิน
จอด
00:18 00:23
40
หนองแก
ผ่าน
- 00:27
41
สวนสนประดิพัทธ์
ผ่าน
- 00:32
42
เขาเต่า
ผ่าน
- 00:37
43
วังก์พง
จอด
00:44 00:45
44
ปราณบุรี
ผ่าน
- 00:48
45
หนองคาง
ผ่าน
- 00:57
46
สามร้อยยอด
ผ่าน
- 01:03
47
สามกระทาย
ผ่าน
- 01:08
48
กุยบุรี
จอด
01:16 01:17
49
บ่อนอก
ผ่าน
- 01:24
50
ทุ่งมะเม่า
ผ่าน
- 01:32
51
คันกระได
ผ่าน
- 01:37
52
ประจวบคีรีขันธ์
จอด
01:44 01:45
53
หว้ากอ
ผ่าน
- 01:55
54
วังด้วน
ผ่าน
- 01:59
55
ห้วยยาง
ผ่าน
- 02:07
56
ทับสะแก
จอด
02:18 02:19
57
โคกตาหอม
ผ่าน
- 02:28
58
บ้านกรูด
จอด
02:35 02:36
59
นาผักขวง
ผ่าน
- 02:45
60
บางสะพานใหญ่
จอด
02:50 02:51
61
ชะม่วง
ผ่าน
- 02:59
62
บางสะพานน้อย
จอด
03:05 03:06
63
ห้วยสัก
ผ่าน
- 03:13
64
เขาไชยราช
ผ่าน
- 03:21
65
มาบอำมฤต
จอด
03:30 03:31
66
คลองวังช้าง
ผ่าน
- 03:42
67
ปะทิว
จอด
03:47 03:48
68
บ้านคอกม้า
ผ่าน
- 03:55
69
สะพลี
ผ่าน
- 04:00
70
นาชะอัง
ผ่าน
- 04:11
71
ชุมพร
จอด
04:20 04:35
72
แสงแดด
ผ่าน
- 04:43
73
ทุ่งคา
ผ่าน
- 04:50
74
วิสัย
ผ่าน
- 04:58
75
สวี
จอด
05:08 05:09
76
เขาสวนทุเรียน
ผ่าน
- 05:16
77
ปากตะโก
จอด
05:23 05:24
78
ควนหินมุ้ย
ผ่าน
- 05:32
79
หลังสวน
จอด
05:39 05:40
80
คลองขนาน
ผ่าน
- 05:47
81
ละแม
จอด
05:58 05:59
82
บ้านดวด
ผ่าน
- 06:05
83
คันธุลี
ผ่าน
- 06:11
84
ดอนธูป
ผ่าน
- 06:14
85
ท่าชนะ
จอด
06:21 06:22
86
เขาพนมแบก
ผ่าน
- 06:32
87
ไชยา
จอด
06:40 06:41
88
ท่าฉาง
จอด
06:52 06:53
89
คลองไทร
ผ่าน
- 07:01
90
มะลวน
ผ่าน
- 07:06
91
ชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์
ผ่าน
- 07:12
92
สุราษฎร์ธานี
จอด
07:16 07:26
93
เขาหัวควาย
ผ่าน
- 07:33
94
เขาพลู
ผ่าน
- 07:42
95
บ้านนา
จอด
07:51 07:52
96
ห้วยมุด
ผ่าน
- 07:59
97
นาสาร
จอด
08:03 08:04
98
พรุพี
จอด
08:13 08:14
99
บ้านส้อง
จอด
08:21 08:22
100
บ้านพรุกระแชง
ผ่าน
- 08:29
101
ห้วยปริก
จอด
08:34 08:35
102
กระเบียด
จอด
08:40 08:41
103
ทานพอ
จอด
08:48 08:49
104
ฉวาง
จอด
08:55 08:56
105
คลองจันดี
จอด
09:02 09:03
106
หลักช้าง
ผ่าน
- 09:09
107
นาบอน
จอด
09:16 09:17
108
คลองจัง
จอด
09:22 09:23
109
ชุมทางทุ่งสง
จอด
09:34 09:49
110
ที่วัง
จอด
10:00 10:01
111
กะปาง
จอด
10:11 10:12
112
ห้วยยอด
จอด
10:34 10:35
113
ตรัง
จอด
11:00 11:05
114
กันตัง
จอด
11:25 11:25