กำหนดเวลาเดินรถ ขบวน 139
ลำดับ
ชื่อสถานี
สถานะ
เวลาถึง
เวลาออก
3
กรุงเทพอภิวัฒน์
จอด
19:03 19:25
9
ดอนเมือง
จอด
19:39 19:41
12
รังสิต
จอด
19:51 19:52
13
คลองหนึ่ง
ผ่าน
- 19:56
14
เชียงราก
ผ่าน
- 20:00
15
ม.ธรรมศาสตร์
ผ่าน
- 20:02
16
นวนคร
ผ่าน
- 20:05
17
เชียงรากน้อย
ผ่าน
- 20:06
18
คลองพุทรา
ผ่าน
- 20:10
19
บางปะอิน
ผ่าน
- 20:15
20
บ้านโพ
ผ่าน
- 20:19
21
อยุธยา
จอด
20:25 20:26
22
บ้านม้า
ผ่าน
- 20:32
23
มาบพระจันทร์
ผ่าน
- 20:36
24
บ้านดอนกลาง
ผ่าน
- 20:39
25
พระแก้ว
ผ่าน
- 20:41
26
ชุมทางบ้านภาชี
จอด
20:47 20:48
27
หนองกวย
ผ่าน
- 20:55
28
หนองแซง
ผ่าน
- 20:57
29
หนองสีดา
ผ่าน
- 21:01
30
บ้านป๊อกแป๊ก
ผ่าน
- 21:03
31
สระบุรี
จอด
21:09 21:10
32
หนองบัว
ผ่าน
- 21:17
33
ชุมทางแก่งคอย
จอด
21:22 21:24
34
ทับกวาง
ผ่าน
- 21:32
35
มาบกะเบา
ผ่าน
- 21:36
36
ผาเสด็จ
ผ่าน
- 21:47
37
หินลับ
ผ่าน
- 21:58
38
มวกเหล็ก
ผ่าน
- 22:10
39
กลางดง
ผ่าน
- 22:20
40
ปางอโศก
ผ่าน
- 22:29
41
บันไดม้า
ผ่าน
- 22:39
42
ปากช่อง
จอด
22:46 22:49
43
ซับม่วง
ผ่าน
- 22:57
44
จันทึก
ผ่าน
- 23:07
45
คลองขนานจิตร
ผ่าน
- 23:12
46
คลองไผ่
ผ่าน
- 23:18
47
ลาดบัวขาว
ผ่าน
- 23:21
48
บ้านใหม่สำโรง
ผ่าน
- 23:26
49
หนองน้ำขุ่น
ผ่าน
- 23:29
50
สีคิ้ว
จอด
23:35 23:36
51
โคกสะอาด
ผ่าน
- 23:41
52
สูงเนิน
ผ่าน
- 23:44
53
กุดจิก
ผ่าน
- 23:50
54
โคกกรวด
ผ่าน
- 23:56
55
ภูเขาลาด
ผ่าน
- 00:02
56
นครราชสีมา
จอด
00:07 00:23
57
ชุมทางถนนจิระ
จอด
00:32 00:36
58
บ้านพะเนา
ผ่าน
- 00:46
59
บ้านพระพุทธ
ผ่าน
- 00:49
60
ท่าช้าง
ผ่าน
- 00:53
61
หนองมโนรมย์
ผ่าน
- 01:00
62
จักราช
ผ่าน
- 01:06
63
บ้านหินโคน
ผ่าน
- 01:15
64
หินดาษ
ผ่าน
- 01:20
65
ห้วยแถลง
ผ่าน
- 01:28
66
หนองกะทิง
ผ่าน
- 01:38
67
ลำปลายมาศ
จอด
01:47 01:49
68
ทะเมนชัย
ผ่าน
- 01:59
69
บ้านแสลงพัน
ผ่าน
- 02:08
70
บ้านหนองตาด
ผ่าน
- 02:12
71
บุรีรัมย์
จอด
02:22 02:26
72
บ้านตะโก
ผ่าน
- 02:31
73
ห้วยราช
ผ่าน
- 02:37
74
กระสัง
จอด
02:48 02:49
75
หนองเต็ง
ผ่าน
- 02:57
76
ลำชี
จอด
03:03 03:04
77
สุรินทร์
จอด
03:15 03:17
78
บุฤาษี
ผ่าน
- 03:28
79
เมืองที
ผ่าน
- 03:37
80
กะโดนค้อ
ผ่าน
- 03:45
81
ศีขรภูมิ
จอด
03:53 03:54
82
บ้านกะลัน
ผ่าน
- 04:04
83
สำโรงทาบ
จอด
04:17 04:18
84
ห้วยทับทัน
จอด
04:30 04:31
85
หนองแคน
ผ่าน
- 04:39
86
อุทุมพรพิสัย
จอด
04:44 04:45
87
บ้านแต้
ผ่าน
- 04:50
88
บ้านเนียม
ผ่าน
- 04:56
89
ศรีสะเกษ
จอด
05:07 05:09
91
หนองแวง
ผ่าน
- 05:22
92
บ้านคล้อ
ผ่าน
- 05:29
93
กันทรารมย์
จอด
05:38 05:39
94
บ้านโนนผึ้ง
ผ่าน
- 05:44
95
ห้วยขยุง
ผ่าน
05:51 05:57
96
บ้านถ่อน
ผ่าน
- 06:01
97
บุ่งหวาย
ผ่าน
- 06:07
98
อุบลราชธานี
จอด
06:15 06:15