กำหนดเวลาเดินรถ ขบวน 109
ลำดับ
ชื่อสถานี
สถานะ
เวลาถึง
เวลาออก
3
กรุงเทพอภิวัฒน์
จอด
13:55 14:15
4
ดอนเมือง
จอด
14:30 14:32
5
รังสิต
จอด
14:42 14:43
6
คลองหนึ่ง
ผ่าน
- 14:48
7
เชียงราก
ผ่าน
- 14:50
8
ม.ธรรมศาสตร์
ผ่าน
- 14:52
9
นวนคร
ผ่าน
- 14:55
10
เชียงรากน้อย
ผ่าน
- 14:56
11
คลองพุทรา
ผ่าน
- 15:01
12
บางปะอิน
ผ่าน
- 15:06
13
บ้านโพ
ผ่าน
- 15:10
14
อยุธยา
จอด
15:17 15:19
15
บ้านม้า
ผ่าน
- 15:23
16
มาบพระจันทร์
ผ่าน
- 15:26
17
บ้านดอนกลาง
ผ่าน
- 15:29
18
พระแก้ว
ผ่าน
- 15:32
19
ชุมทางบ้านภาชี
จอด
15:36 15:37
20
ดอนหญ้านาง
ผ่าน
- -
21
หนองวิวัฒน์
ผ่าน
- 15:44
22
บ้านปลักแรด
ผ่าน
- 15:46
23
ท่าเรือ
จอด
15:50 15:51
24
บ้านหมอ
จอด
15:57 15:58
25
หนองโดน
ผ่าน
- 16:06
26
บ้านกลับ
ผ่าน
- 16:10
27
บ้านป่าหวาย
ผ่าน
- 16:15
28
ลพบุรี
จอด
16:21 16:23
29
ท่าแค
ผ่าน
- 16:28
30
โคกกะเทียม
ผ่าน
- 16:34
31
หนองเต่า
ผ่าน
- 16:39
32
หนองทรายขาว
ผ่าน
- 16:43
33
บ้านหมี่
จอด
16:49 16:50
34
ห้วยแก้ว
ผ่าน
- 16:56
35
ไผ่ใหญ่
ผ่าน
- 16:59
36
โรงเรียนจันเสน
ผ่าน
- -
37
จันเสน
จอด
17:02 17:05
38
บ้านกกกว้าว
ผ่าน
- 17:08
39
ช่องแค
จอด
17:12 17:13
40
ทะเลหว้า
ผ่าน
- 17:21
41
โพนทอง
ผ่าน
- 17:22
42
บ้านตาคลี
จอด
17:27 17:28
43
ดงมะกุ
ผ่าน
- 17:36
44
หัวหวาย
ผ่าน
- 17:41
45
หนองโพ
จอด
17:50 17:51
46
หัวงิ้ว
ผ่าน
- 17:58
47
เนินมะกอก
ผ่าน
- 18:05
48
เขาทอง
ผ่าน
- 18:15
49
นครสวรรค์
จอด
18:24 18:27
50
ปากน้ำโพ
จอด
18:33 18:34
51
บึงบอระเพ็ด
ผ่าน
- 18:41
52
ทับกฤช
ผ่าน
- 18:47
53
คลองปลากด
ผ่าน
- 18:53
54
ชุมแสง
จอด
19:02 19:03
55
วังกร่าง
ผ่าน
- 19:11
56
บางมูลนาก
จอด
19:17 19:18
57
หอไกร
ผ่าน
- 19:24
58
ดงตะขบ
ผ่าน
- 19:28
59
ตะพานหิน
จอด
19:36 19:37
60
ห้วยเกตุ
ผ่าน
- 19:43
61
หัวดง
ผ่าน
- 19:48
62
วังกรด
ผ่าน
- 19:53
63
พิจิตร
จอด
19:59 20:00
64
ท่าฬ่อ
ผ่าน
- 20:07
65
บางกระทุ่ม
จอด
20:13 20:14
66
แม่เทียบ
ผ่าน
- 20:18
67
บ้านใหม่
ผ่าน
- 20:25
68
บึงพระ
ผ่าน
- 20:30
69
พิษณุโลก
จอด
20:35 20:37
70
บ้านเต็งหนาม
ผ่าน
- 20:42
71
บ้านตูม
ผ่าน
- 20:46
72
แควน้อย
ผ่าน
- 20:50
73
พรหมพิราม
จอด
20:57 21:03
74
หนองตม
จอด
21:12 21:13
75
บ้านบุ่ง
ผ่าน
- 21:22
76
บ้านโคน
ผ่าน
- 21:26
77
พิชัย
จอด
21:34 21:35
78
ไร่อ้อย
ผ่าน
- 21:42
79
ชุมทางบ้านดารา
จอด
21:46 21:47
80
ท่าสัก
จอด
21:52 21:59
81
ตรอน
จอด
22:06 22:07
82
วังกะพี้
ผ่าน
- 22:13
83
อุตรดิตถ์
จอด
22:20 22:23
84
ศิลาอาสน์
จอด
22:27 22:37
85
ท่าเสา
ผ่าน
- 22:39
86
บ้านด่าน
ผ่าน
- 22:48
87
ปางต้นผึ้ง
จอด
23:01 23:08
88
เขาพลึง
ผ่าน
- 23:19
89
ห้วยไร่
ผ่าน
- 23:25
90
แม่พวก
ผ่าน
- 23:32
91
เด่นชัย
จอด
23:39 23:42
92
ปากปาน
ผ่าน
- 23:47
93
แก่งหลวง
ผ่าน
- 23:57
94
ห้วยแม่ต้า
ผ่าน
- 00:05
95
บ้านปิน
จอด
00:16 00:17
96
ผาคัน
ผ่าน
- 00:39
97
ผาคอ
ผ่าน
- 00:43
98
ปางป๋วย
ผ่าน
- 00:58
99
แม่จาง
ผ่าน
- 01:09
100
แม่เมาะ
จอด
01:18 01:19
101
ห้วยรากไม้
ผ่าน
- 01:26
102
ศาลาผาลาด
ผ่าน
- 01:35
103
แม่ทะ
ผ่าน
- 01:42
104
หนองวัวเฒ่า
ผ่าน
- 01:50
105
นครลำปาง
จอด
01:54 02:04
106
ห้างฉัตร
ผ่าน
- 02:15
107
ปางม่วง
ผ่าน
- 02:21
108
ห้วยเรียน
ผ่าน
- 02:28
109
แม่ตานน้อย
ผ่าน
- 02:38
110
ขุนตาน
จอด
02:57 02:58
111
ทาชมภู
ผ่าน
- 03:11
112
ศาลาแม่ทา
ผ่าน
- 03:18
113
หนองหล่ม
ผ่าน
- 03:28
114
ลำพูน
จอด
03:43 03:44
115
ป่าเส้า
ผ่าน
- 03:50
116
สารภี
ผ่าน
- 03:56
117
เชียงใหม่
จอด
04:05 -